Ráskay Lea-levél átadása

500 éves, így már a kora miatt is igazi ritkaság, ráadásul a híres kódexmásoló, Ráskay Lea kézírását őrzi az a levél, amely a Smidt Múzeumból a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárba került - az Erdődy család többi irata közé. Az ómagyar nyelvemléket hosszú ideig elveszettnek hitték a nyelvtudósok, csak másolatát ismerték, míg az eredeti példány a Smidt Múzeumban elő nem került...
A levelet Bocskay Ilona, a Nyulak-szigeteki (ma Margitsziget) domonkos apácakolostor priorisszája íratta unokaöccsének, Bocskay Istvánnak, aki néhány évvel később a mohácsi csatában lelte halálát.
A levelet 2021. szeptember 21-én a Smidt Múzeumban adta át Csapláros Andrea múzeumigazgató dr. Dénesi Tamásnak, a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár igazgatójának, a tulajdonos, gróf Erdődy László jelenlétében. Az átadáson jelen voltak a Smidt család tagjai, dr. Smidt Erzsébet és Keppel Csilla, a szombathelyi közgyűjtemények vezetői, munkatársai, valamint a Pannonhalmi Főapátsági levéltár jelenlegi és korábbi igazgatói: dr. Dénesi Tamás és dr. Csóka Gáspár.