Beruházóknak

Információk beruházók és építkezők részére
Vas megye területén a 2001. évi LXIV. törvény 22. § (5) a) bekezdése értelmében, mint területi múzeum a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum (röviden: Savaria Múzeum) illetékes és jogosult megelőző feltárások (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás) elvégzésére.
Építésekkel kapcsolatos örökségvédelmi ügyekben a múzeumunkkal való előzetes kapcsolatfelvétel csak azután válik szükségessé, hogy az építési engedélyben a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) régészeti feladatellátást ír elő.
Olyan esetekben, amikor a földmunkával érintett terület nem biztos, hogy régészeti érintettségű, de a közvetlen közelében régészeti lelőhely található, illetve amikor a földmunka volumene alapján nem indokolt teljes felületű feltárás elvégzése, a Hatóság régészeti megfigyelést (nem hivatalos, de gyakran használt nevén szakfelügyeletet) ír elő. Ennek keretében egy régész munkatársunk a beruházás földmunkáit kíséri figyelemmel. Régészeti jelenségek előkerülése esetén kollégáink a megfigyelés keretében elvégzik a bontómunkát, és az előkerült örökségi elemek dokumentálását.
A Hatóság előírhat próbafeltárást, melynek célja a terület régészeti érintettségének megállapítása, a lelőhely kiterjedésének, intenzitásának meghatározása. A próbafeltárás keretében a területen meghatározott rend szerint kutatóárkokat húzunk, és a területükre eső régészeti jelenségeket feltárjuk. Ez a tevékenység lehetővé teszi későbbi a munkálatok pontosabb tervezését.
Amennyiben a Hatóság teljes felületű feltárást ír elő, a földmunkával érintett terület teljes egészén el kell végezni a régészeti örökség elemeinek feltárását.
Ha a Hatóság bármilyen megelőző feltárást (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás) ír elő, fel kell venni a kapcsolatot a Savaria Múzeum Régészeti Osztályával. Az írásos megrendelést és a beruházói adatszolgáltatást követően, a múzeum a szerződéstervezetet a beruházónak 30 napon belül elküldi. A munkát kizárólag aláírt szerződés birtokában tudjuk megkezdeni. A földmunkák kezdete előtt legalább öt nappal külön értesítést is kérünk a munkálatok megkezdésének pontos időpontjáról. A próbafeltárás előtt – ha az nem nagyberuházáshoz kötődik – és a megelőző feltárás előtt, az érvényes szerződés birtokában a múzeum feltárási engedélyt kér a Hatóságtól. A feltárás csak azután kezdődhet meg, miután intézményünk a feltárási engedélyt megkapta, illetve az egyéb szerződésben foglalt feltételek is teljesültek. A Savaria Múzeum a régészeti feladatellátást a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 8. mellékletében szabályozott hatósági árak alapján végzi.
Mentő feltárást olyan esetben végzünk, amikor a régészeti örökség elemei váratlanul kerülnek elő. A régészeti leletek felszínre kerülése esetén ezek bejelentése a munkálatok felelős vezetőjének, ill. az ingatlan tulajdonosának törvényben előírt kötelezettsége. A bejelentést a jegyzőnél, vagy a múzeum régészeti osztályánál lehet megtenni. Kollégáink kiérkezéséig munkálatokat szüneteltetni kell, és gondoskodni kell a leletek őrzéséről. A múzeum a munkálatokat a lehető leggyorsabban megkezdi és elvégzi, a költségeket pedig ilyenkor a múzeum, ill. az állam állja.
 
 
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Régészeti Osztály
Cím: 9700. Szombathely, Pásztor utca 2.
E-mail: archeo@savariamuseum.hu
Telefon: +36-94/310-240
 
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
Cím: 9700. Szombathely, Széll Kálmán utca 31-33.
Postacím: 9701. Szombathely, Pf. 123/2.
Telefon: +36-94/795-611
Fax: +36-94/313-020