Hermelines subák, vízjeles papírok és a szelídített szarvas - könyvbemutató

2024. január 26. (péntek) 16.00
SMIDT MÚZEUM
Bilkei Irén: Hermelines subák, vízjeles papírok és a szelídített szarvas. Hétköznapi élet a Nyugat-Dunántúlon
Könyvbemutató

Bilkei Irén könyve a késő középkor és a kora újkor világába kalauzol el minket. Egy jól körülhatárolt területre koncentrál, elsősorban Vas és Zala vármegyére, hogy megvizsgálja, a nagypolitika árnyékában hogyan éltek itt az emberek. Nemcsak a főurak, mint a Kanizsaiak, Nádasdyak, hanem a középnemesek, illetve a falvakban élő kortársak.
A szerző, Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltárának címzetes igazgatója az elmúlt évek során számos tudományos közleményben mutatta be a középkor és a korai újkor nyugat-magyarországi viszonyait, tárt fel alapvető forrásokat. Nemcsak konferenciák ismert előadója, hanem az ismeretterjesztés egyik kiváló művelője.
A kötetet a Nádasdy Kulturális Központ a Szülőföld Könyvkiadóval közösen jelentette meg.

A vendégeket köszönti: Csapláros Andrea múzeumigazgató, Savaria Múzeum
A könyvet bemutatja: dr. Kanász Viktor történész, Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport
Kutatásait ismerteti: dr. Bilkei Irén régész, főlevéltáros